Pastourelle - Shepherdess 1889
Bouguereau, William
Previous Page
Play Slideshow
Next Page